Stali jsme se provozovatelem vlečky v Písečné. Tato vlečka je veřejně nepřístupná, jelikož slouží výhradně potřebě svého vlastníka dle platné legislativy. ...
čtěte více >>
Dokončili jsme opravu vlečky zákazníka z oboru těžebního průmyslu. ...
čtěte více >>
Dokončili jsme opravu a zprovoznění železniční vlečky pro našeho nového zákazníka. Na této vlečce jsme se stali zároveň provozovateli dráhy. ...
čtěte více >>


Aktuality


01. 04. 2019

Stali jsme se provozovatelem vlečky v Písečné. Tato vlečka je veřejně nepřístupná, jelikož slouží výhradně potřebě svého vlastníka dle platné legislativy.

13. 11. 2018

Dokončili jsme opravu vlečky zákazníka z oboru těžebního průmyslu.

13. 07. 2018

Dokončili jsme opravu a zprovoznění železniční vlečky pro našeho nového zákazníka. Na této vlečce jsme se stali zároveň provozovateli dráhy.

16. 02. 2018

Naše společnost se připravuje na recertifikační audit.

02. 11. 2017

V tomto období ukončujeme čtyři zakázky na opravy vleček. Do konce roku jsme vysoutěžili dalších pět zakázek.

20. 06. 2017

V průběhu jarních měsíců jsme zrealizovali opravy tří vleček, kde jsme vyhráli výběrové řízení. Také jsme provedli pro naše obchodní partnery údržby a opravy několika lokomotiv. Více přineseme ve fotogalerii.

22. 12. 2016

Všem našim obchodním partnerům děkujeme za přízeň v letošním roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do dalšího roku. Těšíme se na další spolupráci. Vaše BPS-Prastav, s.r.o.

15. 12. 2016

Dokončili jsme opravu výhybek na vlečce našeho zákazníka z oboru výroby obalů pro potravinářský průmysl.

23. 11. 2016

Na vlečce našeho obchodního partnera jsme ukončili první etapu oprav kolejiště. Další etapy se budou realizovat v příštím roce. Je to pro nás potvrzením dlouholeté strategie poměru ceny a kvality v návaznosti na naše logo "Možné je i nemožné..."

04. 11. 2016

Dokončili jsme akci "Obnova podloží vlečky" pro našeho obchodního partnera. Jednalo se o rekontrukci křižovatkové výhybky včetně přípoje. Ve fotogalerii najdete některé postřehy z akce.

01. 08. 2016

Pro našeho zákazníka jsme zrealizovali opravu kompletní vzduchotechniky na 26 ks kolejových vozidlech.

09. 04. 2016

Během prvního čtvrtletí jsme zrealizovali několik zakázek pro naše zákazníky jak v oblasti údržby hnacích drážních vozidel, tak i oprav vleček.

17. 03. 2016

Dovolujeme si oznámit, že došlo ke změně adresy sídla naší společnosti. Všem obchodním partnerům je tato změna oznámena. Novou adresu naleznete v záložce "Kontakt".

22. 02. 2016

Vyhráli jsme výběrové řízení na provádění prohlídek a měření na vlečce nadnárodní společnosti z oboru skladování dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.

17. 02. 2016

Vyhráli jsme výběrové řízení na provádění prohlídek a měření na vlečce nadnárodní společnosti z oboru obalových materiálů dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.

26. 01. 2016

Vyhráli jsme výběrové řízení na provádění prohlídek a měření na vlečce významného subjektu z oboru velkoobchodu s pohonými hmotami dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.

18. 01. 2016

Vyhráli jsme veřejnou zakázku na provozování dráhy a drážní dopravy pro předního hráče v oboru energetiky.

30. 09. 2015

Nabízíme k odprodeji funkční kolový nakládač Liebherr 541 za šrotovou cenu. Nakládač je bez akubaterií a je deponován v Olomouci. Foto je ve fotogalerii. Informace na tel.: 724282080 - p. Gajda

02. 09. 2015

V průběhu letních měsíců jsme zhotovili dvě kolejové dráhy pro zákazníka z oboru výroby a montáží průmyslových hal. Tato zakázka byla pro nás důkazem důvěry našeho obchodního partnera, pro kterého jsme v roce 2014 prováděli úpravy železniční vlečky.

04. 07. 2015

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu kolejiště společnosti z oboru stavebnictví.

11. 06. 2015

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu kolejiště společnosti z oboru velkoobchodu s kovovým materiálem.

28. 04. 2015

Naše společnost úspěšně obhájila recertifikaci dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. To je pro nás potvrzení správně nastavených procesů ve společnosti a zárověn závazek důvěry našim obchodním partnerům.

05. 01. 2015

Přejeme Vám úspěšný letošní rok a těšíme se na spolupráci s Vámi.

04. 12. 2014

Pro našeho nového zákazníka jsme realizovali kolejové úpravy vlečky, kdy při rozšiřování výrobních kapacit bylo nutné kolejiště přizpůsobit.

09. 11. 2014

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu vlečky společnosti z oblasti těžby nerostných surovin.

07. 10. 2014

Od října pracujeme na opravě technologických vozidel pro našeho stálého zákazníka.

01. 08. 2014

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu výhybky u společnosti, která je významným subjektem na trhu s kovovým odpadem a obchodu s pevnými palivy.

16. 06. 2014

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu vlečky společnosti z oboru výroby skleněných obalů.

27. 05. 2014

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu železniční vlečky ve společnosti zabývající se ditribucí pohoných hmot.

20. 05. 2014

Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu vlečky společnosti, která je výrobcem stavebních hmot.

03. 05. 2014

Dne 24.5.2014 proběhne již 34. ročník silničního běhu Štramberská desítka - Memoriál ing. Petra Bayera. Jelikož naše společnost patří mezi dlouholeté sponzory, dovolujeme si vás pozvat na toto sportovní klání. Bližší informace: http://www.atletikakoprivnice.cz/stramberska-desitka-2/

06. 01. 2014

V letočním roce přejeme našich zákazníkům, ale i budoucím obchodním partnerům vše nejlepší. Jsme přpraveni pro Vaše požadavky a věříme v další pokračování naší úspěšné spolupráce.

21. 12. 2013

V prosinci jsme dokončili několik akcí. Jednalo se o opravy a údržbové zásahy na kolejových vozidlech a v kolejištích vleček našich zákazníků jak u nás, tak i ve Slovenské republice.

22. 10. 2013

Pro našeho zákazníka jsme provedli výměnu betonových pražců a další dílčí opravy dle zadání.

03. 09. 2013

V průběhu letních prázdnin jsme provedli opravu 4 ks výhybek na vlečce společnosti z oboru zpracování zemědělských produktů.

10. 05. 2013

Dne 25.5.2013 se uskuteční 33. ročník silničního běhu Štramberská desítka - memoriál ing. Petra Bayera. Naše společnost je dlouholetým sponzorem tohoto běžeckého závodu. Propozice závodu zde.

 

16. 04. 2013

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na opravu vlečky společnosti z oboru velkoobchodu pohonných hmot.

05. 04. 2013

Naše společnost prošla úspěšně dozorovým auditem dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

05. 03. 2013

Vyhráli jsme výběrové řízení na provádění prohlídek a měření na vlečce významného subjektu z oboru velkoobchodu dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.

11. 12. 2012

Stali jsme se vítězem výběrového řízení na opravu kolejiště vlečky pro největšího dodavatele plastového potrubí v České republice. V měsíci listopadu jsme provedli opravu železničního přejezdu a další přejezd jsme zrušili. Touto zakázkou jsme rozšířili spektrum našich zákazníků.

29. 10. 2012

Získali jsme zakázku na opravu technologických kolejových vozů pro zákazníka z oboru výroby stavebních hmot. Jde o našeho dlouholetého obchodního partnera. Je to pro nás ocenění kvalitní práce našich zaměstnanců.

25. 09. 2012

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na opravu kolejiště vlečky významného výrobce stavebních směsí.

03. 09. 2012

Skončilo období dovolených. Přesto jsme realizovali pro naše obchodní partnery zakázky dle jejich požadavků. Několik zakázek bylo v oblasti údržby a oprav kolejiště ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Také v oblasti hnacích drážních vozidel jsme prováděli údržbové zásahy nebo komplexní zajištění tlakových zkoušek vzduchojemů. Také můžeme připomenout několik běžných oprav železničních vozů. V následujících dnech připravíme několik postřehů z prázdninových akcí do fotogalerie.

22. 06. 2012

Pro našeho významného zákazníka jsme provedli rekonstrukci oplechování technologického vozidla. Byly vyměněny vadné plechy, výztuhy a nosníky. Korba vozu dostala nový nátěr dle požadavku zadavatele. Na některé záběry se můžete podívat ve fotogalerii.

11. 06. 2012

Dne 26.5.2012 se opět konal běh Štramberská desítka, jehož sponzorem je již tradičně naše společnost.

18. 05. 2012

V období duben - květen jsme realizovali zakázku na likvidaci přístřešků a technologického zařízení historického objektu. Jednalo se o budovu, která byla postavena na počátku 19. století. Vzhledem k členitosti a výšce instalovaných technologických zařízení jsme v půdních prostorech použili přenosný elektrický jeřáb. Celkově jsme sešrotovali tři korby hliníku a několik koreb železa. Na některé momentky z akce se můžete podívat ve fotogalerii.

04. 05. 2012

V měsíci dubnu jsme získali zakázku na údržbu vlečky významného zákazníka z oblasti logistiky.

23. 04. 2012

Z našeho vozového parku jsme odprodali hnací drážní vozidlo řady 710. Výměnou za řadu 703 jsme tak splnili náš cíl ve vztahu k žvotnímu prostředí z hlediska snížení hlučnosti a výfukových spalin.

18. 04. 2012

V záložce Certifikace si můžete prohlédnout nové certifikáty dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

10. 04. 2012

Do fotogalerie jsme zařadili slíbené momentky z nakládky hnacího drážního vozidla řady 703.

26. 03. 2012

Naše společnost bylo úspěšně dokončeno certifikační řízení, o kterém jsme v lednu informovali. Jde o potvrzení toho, že naše společnost se ubírá správným směrem. Zároveň jde o závazek ve vztahu k našim současným i budoucím zákazníkům. Po obdržení nových certifikátů je naleznete v sekci Certifikace.

15. 03. 2012

Do našeho parku hnacích drážních vozidel jsme doplnili lokomotivu řady 703, která bude zajišťovat posun pro našeho významného zákazníka. Tuto mašinku budeme na danou vlečku přepravovat po silnici. Můžete se těšit na foto v naší galerii.

17. 02. 2012

Naše společnost vydala novou Politiku organizace. Můžete se s ní seznámit ve fotogalerii.

16. 01. 2012

V soušasné době v naši společnosti probíhá certifikační řízení dle ČSN EN ISO 9001 a 14001. Pro zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli pro rozšíření o certifikaci dle ČSN OHSAS 18001.

06. 01. 2012

Zvítězili jsme v zakázce na likvidaci technologického zařízení v objektech jedné z největších stavebních společností v republice. Je to pro nás ocenění kvalitní nabídky na poptávku.

05. 01. 2012

Nabízíme k odprodeji lokomotivu řady 710 (T334.0). Bližší informace viz kontakty.

04. 01. 2012

Tak jsme vkročili do dalšího roku. Je to pro nás rok očekávání a nových výzev. Na co se mohou těšit letos naši zákazníci? Zavedená a osvědčená technologie údržby a oprav nás zavazuje ke kvalitně odvedené práci. Sále platí, že na požadavky našich obchodních partnerů reagujeme v krátkých termínech. Přitom nezáleží na velikosti zakázky. Jak o sobě prohlašujeme i malá zakázka je pro nás výzvou. V duchu našeho motta "Možné je i nemožné..." jsme vám k dispozici.

31. 10. 2011

Naše společnost poptává hnací drážní vozidlo řady 703 (T212.1).

31. 10. 2011

Získlali jsme zakázku na opravu 34 ks technologických kolejových vozidel. Jedná se o konkrétní závady, které se vyskytly na daných vozech. Jsou to vozidla vycházející z železničních vozů řady Faccs. Během realizace této zakázky se o průběh s vámi podělíme ve fotogalerii.

24. 10. 2011

Na hnacím drážním vozidle řady 740 jsme odstranili závadu, při které byl zjištěn průsak chladící kapaliny do mazacího oleje. Příčinou byly poškozené těsnící kroužky vložky válce. Byla provedena výměna oleje a filtračních vložek olejového okruhu. Tyto závady odstraňujeme přímo na lokomotivě našich partnerů.

16. 09. 2011

Pro našeho obchodního partnera zajišťujeme práci strojvedoucího na vlečce z důvodu dlouhodobé nemoci vlastního zaměstnance. Tuto činnost zajišťujeme Po - Pá každý den na hnacím drážním vozidle řady 704. Naše společnost může nabídnout strojvedoucí pro různé řady motorových lokomotiv.

16. 09. 2011

V měsíci srpnu jsme pro našeho zákazníka provedli opravu kolejiště. Jednalo se o odstranění havarijních závad dle revizní zprávy. Požadavkem zadavatele byla cena, kvalita a rychlost odstranění. Požadavkům našich zákazníků se dokážeme přizpůsobit.

22. 07. 2011

Hnací vozidlo řady 740 má za sebou malou periodickou prohlídku. Některé dílčí celky po demontáži vykazují výborný stav, což nám dovolí přizpůsobit se těmto okolnostem. Pro naše trvalé zákazníky to znamená úsporů nákladů na údržbu. A o to nám jde, protože konkurence silničních dopravců odrazuje některé firmy od železnice.

22. 07. 2011

V měsíci červnu jsme aplikovali údržbový zásah v kolejišti našeho obchodního partnera. Přesto, že u nás většinou pršelo, na Slovensku bylo krásné počasí. Na jedné z fotek ve fotogalerii je vidět velká oblačnost směrem k Moravě.

23. 06. 2011

Vydali jsme novou organizační směrnici BOZP "Identifikace rizik při provozování železniční vlečky a při provozování drážní dopravy na železniční vlečce". Všem našim obchodním partnerům, kterých se tato problematika dotýká, bude tato směrnice zaslána.

17. 06. 2011

U našeho zákazníka jsme provedli údržbový zásah na lokomotivě řady 704.

17. 06. 2011

Lokomotiva 730 prošla malou periodickou prohlídkou s kompletní výměnou olejových náplní. Byly odstraněny závady, které nám naši strojvedoucí nahlásili. Preferujeme preventivní údržbový systém, který se nám osvědčil. Tento systém aplikujeme jak na naše vozidla, tak i na pronajatá. U lokomotiv našich zákazníků se řídíme jejich požadavky.

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011
provozování dráhy, provozování drážní dopravy, opravy a údržba drážních vozidel, opravy a údržba technologických kolejových vozidel, opravy a údržba kolejiště, likvidace kolejiště nebo jeho části, zámečnické a svářečské práce, pronájem strojvedoucích a vedoucích posunu, poradenská činnost, nákup a prodej náhradních dílů kolejových vozidel a kolejiště